Past Board Members

Past Presidents

Year   Year  
1970 DR. ATISH MANIAR 1994 MR. SWATANTER PARBHAKAR
1971 DR. ATISH MANIAR 1995 MR. OM KAUSHAL
1972 DR. P. S. DHRUVARAJAN 1996 MR. BALDEV K. SHARMA
1973 DR. S. N. PARIKH 1997 MR. SATISH BAJAJ
1974 DR. BABU HEGDEKAR 1998 DR. SURESH BHATT
1975 DR. BABU HEGDEKAR 1999 MR. ASHOK PRASHAR
1976 MR. PRABODH PATEL 2000 - 2001 MR. BHADRESH BHATT
1977 MR. RAMAN PATEL 2002 MR. BHARAT NAROTAM
1978 MR. VIR BHARATI 2003 MRS. SUMITA BISWAS
1979 MR. HASMUKH PANDYA 2004 MR. RAVI CHHIBBA
1980 DR. SHIB BISWAS 2005-2006 MR. BHADRESH BHATT
1981 DR. ARUNA MATHUR 2007-2008 MR. ANIL JINDAL
1982 MR. RAJINDER GOYAL 2009-2010 DR. A. T. BALACHANDRA
1983 MR. PREM BHALLA 2011-2012 CAPT. NARENDRA MATHUR
1984 DR. JAGDISH KHATTAR 2013-2014 MR. BHADRESH BHATT
1985 DR. R. VENKATARAMAN 2015-2016 MR. SWTANTAR PARBHAKAR
1986 MR. VIC GOOMANSINGH 2017-2019 Mr. AJAY PANDEY
1987 MR. DILIP WAGHREY 2019-2020 SURINDER GOYAL
1988 DR. SURESH BHATT 2020-2021 VINOD CHOUDHARY
1989 DR. KEDAR TANDON 2021-Current KIRIT THAKRAR
1990 MR. NITYANAND SHARMA    
1991 MR. VIRENDRA BHAYANA    
1992 DR. DIGVIR JAYAS    
1993 MR. PAWAN BANSAL    

Past Chairperson Of Trustees

Year   Year  

1983-1984

MS.TARA SAMPAT

2004-2005

MR. ASHOK PRASHAR

1984-1985

MS.TARA SAMPAT

2005-2006

MS. GEETA KAUSHAL

1985-1986

MR. HARI MANIRAM

2006-2007

DR. RAJ PANDEY

1986-1987

MR. PREM BHALLA

2007-2008

DR. RAJ PANDEY

1987-1988

MR. PAWAS VERMA

2008-2009

DR. DAYA GUPTA

1988-1989

DR. JAGDISH KHATTAR

2009-2010

MR. BHADRESH BHATT

1989-1990

MR. DILIP WAGHRA

2010-2011

MRS. SUMITA BISWAS

1900-1991

DR. KRISHAN SADANA

2011-2012

MR. NITYANAND SHARMA

1991-1992

DR. DAYA GUPTA

2012-2013

DR. RAMANBHAI PATEL

1992-1993

DR. KRISHAN SADANA

2013-2014

MR. SUSHIL SHARMA

1993-1994

DR. ATISH MANIAR

2014-2015

Dr. MADHURI JAIN

1994-1995

MR. KEDAR TANDON

2015-2016

MR. ASHOK CHOPRA

1995-1996

MR. VIRENDRA BHAYANA

2016-2017

MR. SUDHIR KUMAR

1996-1997

DR. JAGDISH KHATTER

2017-2018

DR. DAYA GUPTA

1997-1998

MR. PIARA LAL SHARMA

2018-2019

DR. RAJ PANDEY

1998-1999

MR. PAWAN BANSAL

2019-2020

NARENDRA MATHUR

1999-2000

MR. ASHOK CHOPRA

2020-2021

RAJNEESH SHARMA

2000-2001

MR. SURINDER GOYAL

2021-2023

MRS. SUMITA BISWAS

2001-2003

MR. SWATANTAR PARBHAKAR

2023-Current

GANPAT LODHA

2003-2004

MR. ASHOK CHOPRA

   

Newsletter

Subscribe For Updates

Subscribe to our newsletters for latest event and updates about HSM initiatives